Překlady

Provádím obecné i odborné překlady z a do anglického jazyka, bez soudního ověření. Při odborném překladu je vhodné, aby mi klient předem poskytl potřebné informace a podklady. Snímek 053

  • dopisy (obchodní, úřední,…)
  • webové stránky
  • příručky, katalogy
  • návody, pracovní postupy
  • filmy
  • duchovní texty
  • specifické texty dle přání klienta
Advertisements