Tlumočení

SPOLEHLIVOST – ZKUŠENOSTI – FLEXIBILITA – OSOBNÍ PŘÍSTUP

Mým cílem je, aby byla komunikace plynulá, srozumitelná a efektivní.Falkirske kolo zdymadlo

Zabývám se především všeobecným tlumočením, ale nově nabízím i soudní tlumočení. Dobře se orientuji v novém prostředí a dokážu vystihnout podstatu věci.

Mezi nejžádanější služby patří:

  • telefonická komunikace (pro firmy i soukromé osoby)
  • firemní jednání v ČR i v zahraničí, služební cesty
  • jednání s úřady

Dále mám zkušenosti s tlumočením v různých oborech. Při odborném tématu je vhodné, aby mi klient předem poskytl potřebné podklady pro tlumočení.

  • zdravotnictví (obvodní lékaři, nemocnice, zubaři, ultrazvukové vyšetření, péče o novorozence)
  • úřady (policie – právní zástupci, výslechy, svědecké výpovědi – (UK), soudy (UK), probační služba (UK), berní úřad (UK))
  • cestovní ruch (zajištění ubytování, vstupenek, telefonická komunikace s hotely)
  • obchodní jednání (zahraniční obchod)
  • školení, přednášky, služby (zdraví a bezpečnost, pracovní postupy)
  • organizační zajištění pobytu pracovníků v zahraničí (jazyková asistence, zajištění dopravy, administrativní podpora)
  • telefonické tlumočení (policie (UK), Ministerstvo práce a důchodu (UK), zdravotnická zařízení (UK), pracovní úřady (UK), berní úřad (UK))

Konsekutivní
Tlumočník při konsekutivním tlumočení vyčká po určitém sledu informací od klienta a poté přeloží sdělení. Tlumočení probíhá po stanovených usecích sdělení.

Doprovodné
Doprovodné tlumočení je vhodné pro menší skupinu lidí, když situace neumožňuje konsekutivní tlumočení. Například je vhodné při obchodním jednání nebo cestách, při orientaci v cizím prostředí nebo asistenci na úřadech. Tlumočník shrne v pár větách vyslechnuté informace.

Soudní – u soudu, notáře, při sňatku (kdykoli jednání vyžadují přítomnost nějakého úřadu). Soudní tlumočník je jmenován příslušným soudem ČR. Pokud je z tlumočení pořizován záznam, musí jej tlumočník ověřit a opatřit svým podpisem a razítkem.

Advertisement